lunes, 29 de octubre de 2007

Carta escrita por el señor Blanco, al nuevo concejal Xavier Tarres.

Aquesta és la carta que li he fet al Sr. Tarrés

Sr. Xavier Tarrés

Estem davant d’una situació que comença a resultar incomoda, motiu pel qual em permeto exposar-li la següent recopilació, que és un compendi de les diferents observacions dels grups d’afectats.

El pla de treball que va proposar el Sr. Navarro tractava de tenir una reunió amb cada un dels grups afectats. Aquestes es van iniciar a finals d’agost i estava previst acabarien a meitats finals de setembre. En aquesta primera etapa cada grup exposava a l’Ajuntament la seva visió i propostes sobre el Pla.

Posteriorment es preveia una nova tanda de reunions, amb cada un dels grups, per tractar de les modificacions que es podien assumir de les plantejades pels afectats, comprometent-se a, si calia, fer noves reunions per tal d’arribar al màxim consens possible.

Finalment, al llarg del mes de novembre es volia presentar, als diferents col·lectius de veïns, l’esborrany del nou POUM que es volia aprovar.

Entre els mesos de març / abril contava que podria enviar-se a la Generalitat el nou POUM que contaria d’ un ampli consens.

Tot aquest plantejament comportava, bàsicament, fixar unes directrius que les havien d’executar l’equip tècnic municipal, qüestionant per part nostra, que els mateixos que havien portat a terme la planificació tinguessin que valorar les al·legacions i les corresponents modificacions, manifestant-nos que l’Ajuntament tenia previst utilitzar personal diferent al de l’equip redactor.

Certament el calendari previst ha sofert un daltabaix que comprenem, malgrat tot, la impressió que tenim és que no anem prou bé perquè veiem un endarreriment significatiu, alhora que poc justificable, en la presentació dels primers esborranys. També ens causa neguit comprovar la presencia continuada de tècnics vinculats l’ equip redactor.

Tot plegat dona peu a una desconfiança, junt amb un grau d’inquietud en els afectats, que posen en dubte l’abast de les promeses fetes de modificació i rectificació del Pla.

Crec que seria convenient, per tal de reconduir la situació, que l’ Ajuntament s’esforcés a presentar esborranys de les zones i s’avancés a proposar un calendari proper d’entrevistes amb el que es pogués apropar a la idea inicial.

Cordialment

Santiago Blanco

No hay comentarios: