miércoles, 23 de abril de 2008


Comunicat a la premsa de la
COORDINADORA D’AFECTATS PEL POUM


Apropant-se les dates en les que es presentarà al Plenari les modificacions al Pla General, aprovat casi un any enrere, continuem tenint un conjunt de temes pendents de resoldre i solucionar en molts llocs de la ciutat.
Aquesta demora en resoldre i tancar els temes pendents, junt a noves situacions, estan produint una gran confusió i inquietud, entre els components dels diferents col·lectius d’afectats que havien dipositat grans dosis de confiança amb l’equip de govern actual.
A grans trets aquests temes els podríem concretar en els següents apartats:
a) Continuen sense haver-hi solucions pels afectats del PMU 14 (Parcel·les Rion - Camí de l’Ermita de la Salut).


b) Tampoc s’han presentat solucions als afectats del Passatge Francolí- Ctra. de Reus.


c) L’Ajuntament ha plantejat, de manera unilateral, canvis als acords inicials fets amb els representants dels veïns del Carrer Covadonga.


d) Sembla que també es volen canviar alguns dels punts de l’acord amb els veïns de la Muntanyeta de S. Pere.


e) S’han produït un seguit de raons diferents, alhora que contradictòries, en l’origen de les afectacions dels edificis de la Pça. Cardenal Arceochotorena.


f) No s’ha plantejat, amb els veïns afectats per possibles Plans de Millora Urbana, l’abast i dimensions de les mateixes, així com la forma d’afrontar-les.
Ha passat molt de temps des de què vàrem iniciar les converses amb l’Ajuntament i ens preocupa, davant la proximitat del Ple, el volum, la importància i la gravetat dels assumptes esmentats.
Aquests divendres, a les 10 h, tenim cita amb el Sr. Xavier Tarrés en la que esperem avançar en recerca de solucions.
Tarragona 23 d’abril 2008

No hay comentarios: